۷ بهمن

ساخت چرم شاموا به طریق دباغی ترکیبی

چرم شاموا ساخت چرم شاموا به طریق دباغی ترکیبی در هند، با کیفیت ترین چرم های شاموا، از طریق دباغی ترکیبی آلدئیدی و روغنی ساخته می شود. چرم حاصله، تمام خصوصیات چرم شاموا را دارد. از پوست بزی برای این کار استفاده می شود و روند کار بسیار سریع است. پوست خام: از پوست بزی […]

۵ بهمن

نگهداری و مراقبت از کفش چرم

– کفش ها را در کمدی با دمای اتاق و به صورت مرتب ، در کنار هم نگهداری کنید. – جهت خشک نمودن کفش های خیس ، آنها را در هوای آزاد قرار داده و با حجم دادن آن توسط کاغذ باطله نسبت به از دست دادن شکل اولیه کفش جلوگیری کنید. – آلودگی و […]