۷ بهمن

چرم نبوک

چرمی است که مانند جیر و اشبالت دارای رخ مخملی می باشد اما با ظرافت بسیار پرداخت شده و دارای سطحی لطیف است. همچنین میتوانید برای نگهداری از محصولات نبوک و جیر از مراقبت کننده تی ار جی TRG استفاده نمایید