۷ بهمن

چرم گیاهی

در زمان قدیم از چرم گیاهی برای ساخت زره استفاده می شد. در دبّاغی این نوع چرم تا حد امکان از مواد و رنگهای شیمیایی استفاده نمی شود و به جای آن از رنگهای گیاهی و مواد و روغنهای حیوانی استفاده می گردد. این نوع به علت دارا بودن بیشترین سازگاری با محیط زیست و […]