۷ بهمن

ساخت چرم شاموا به طریق دباغی ترکیبی

چرم شاموا ساخت چرم شاموا به طریق دباغی ترکیبی در هند، با کیفیت ترین چرم های شاموا، از طریق دباغی ترکیبی آلدئیدی و روغنی ساخته می شود. چرم حاصله، تمام خصوصیات چرم شاموا را دارد. از پوست بزی برای این کار استفاده می شود و روند کار بسیار سریع است. پوست خام: از پوست بزی […]