۷ بهمن

واکس تقلبی

متاسفانه در چند سال گذشته واکسهای تقلبی از راه ترکیه به ایران وارد میشود و با نمامهای واکسهای آلمانی به فروش می رسد. یکی از این برندها واکس وولی woly میباشد که متاسفانه هم تاریخ مصرف گذشته میباشد و هم در ترکیه پر میشود به هیچ عنوان گول تبلیغات این مصولات را نخورید بهترین سازنده […]